Thiết bị lọc nước

Mặt bằng chính thức dự án chung cư Athena Complex Pháp Vân

Mặt bằng chung cư Athena Complex - Pháp Vân – Bộ Công An bao gồm 1 tòa 2 block A và B, cao 27 tầng, với mỗi block có 9 căn hộ trên một mặt sàn, có tới 8 thang máy và 4 thang bộ. Các căn hộ có diện tích rất linh hoạt trung bình từ 65.5 – 92m2, có từ hai đến ba phòng ngủ và là những căn góc được thiết kế để  tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên cho căn phòng.

Mặt bằng tầng 6-24

Mặt bằng Tầng 6-24

Mặt bằng Tầng 6-24

Mặt bằng tầng 5,25,26,27

Mặt bằng tầng 5,25,26,27

Mặt bằng tầng 5,25,26,27

Để độc giả tiện theo dõi, chúng tôi phân loại căn hộ ra làm 2  loại là Căn 2 phòng ngủ - Căn 3 phòng ngủ tương ứng hướng ban công và mức diện tích thông thủy. Lưu ý, do thiết kế đối xứng nên các căn tòa A và B tương ứng với nó sẽ có thiết kế, mức diện tích hoàn toàn giống nhau, chỉ khác mỗi hướng.

Căn hộ 2 phòng ngủ

Đây là nhóm căn hộ có diện tích vừa phải, hợp túi tiền của đa số khách hàng với các mức diện tích (thông thủy): 65.5m2 - 66.5m2 - 67m2 - 67.5m2 - 69m2

Căn A02 (ĐN) - B02 (TB): 69m2 Căn A03 (ĐN) - B03 (TB): 69m2Căn A05 (TN) - B05 (TN): 69m2Căn A06 (TN) - B06 (TN): 67m2Căn A07 (ĐB) - B07 (ĐB): 66.5m2Căn A08 (TB) - B08 (ĐN): 67m2Căn A09 (TB-ĐB) - B09 (ĐN-ĐB): 67.5m2

Căn A02 (B1) 69m2 - Ban công ĐN

Căn A02 (B1) 69m2 - Ban công ĐN

Căn A02 (B1) 69m2 - Ban công ĐN

Căn B02 (B1) 69m2 - Ban công TB

Căn B02 (B1) 69m2 - Ban công TB

Căn B02 (B1) 69m2 - Ban công TB

Căn A03 (B1) 69m2 - Ban công ĐN

Căn A03 (B1) 69m2 - Ban công ĐN

Căn A03 (B1) 69m2 - Ban công ĐN

Căn B03 (B1) 69m2 - Ban công TB

Căn B03 (B1) 69m2 - Ban công TB

Căn B03 (B1) 69m2 - Ban công TB

Căn A05 (B4) - 65.5m2 - Ban công TN

Căn A05 (B4) - 65.5m2 - Ban công TN

Căn A05 (B4) - 65.5m2 - Ban công TN

Căn B05 (B4) - 65.5m2 - Ban công TN

Căn B05 (B4) - 65.5m2 - Ban công TN

Căn B05 (B4) - 65.5m2 - Ban công TN

Căn A06 (B5) 67m2 - Ban Công TN

Căn A06 (B5) 67m2 - Ban Công TN

Căn A06 (B5) 67m2 - Ban Công TN

Căn B06 (B5) 67m2 - Ban công TN

Căn B06 (B5) 67m2 - Ban công TN

Căn B06 (B5) 67m2 - Ban công TN

Căn A07 (B6) 66.5m2 - Ban công ĐB

Căn A07 (B6) 66.5m2 - Ban công ĐB

Căn A07 (B6) 66.5m2 - Ban công ĐB

Căn B07 (B6) 66.5m2 - Ban công ĐB

Căn B07 (B6) 66.5m2 - Ban công ĐB

Căn B07 (B6) 66.5m2 - Ban công ĐB

Căn A08 (B3) 67m2 - Ban công TB

Căn A08 (B3) 67m2 - Ban công TB

Căn A08 (B3) 67m2 - Ban công TB

Căn B08 (B3) 67m2 - Ban công ĐN

Căn B08 (B3) 67m2 - Ban công ĐN

Căn B08 (B3) 67m2 - Ban công ĐN

Căn A09 (B2) - 67.5m2 - Ban công TB-ĐB

Căn A09 (B2) - 67.5m2 - Ban công TB-ĐB

Căn A09 (B2) - 67.5m2 - Ban công TB-ĐB

Căn B09 (B2) - 67.5m2 - Ban công ĐN-ĐB

Căn B09 (B2) - 67.5m2 - Ban công ĐN-ĐB

Căn B09 (B2) - 67.5m2 - Ban công ĐN-ĐB

Căn hộ 3 phòng ngủ

Đây là nhóm căn hộ có diện tích lớn, với ưu thế 3 phòng ngủ các căn hộ được thiết kế vô cùng khoa học và tận dụng hết công năng cùng với 2 mức diện tích (thông thủy): 90.5m2 - 92m2

Căn A01 (ĐN-ĐB) - B01 (TB-ĐB): 90.5m2Căn A04 (ĐN-TN) - B04 (TB-TN): 92m2

Căn A01 (A1a) 90.5m2 - Ban công ĐN-ĐB

Căn A01 (A1a) 90.5m2 - Ban công ĐN-ĐB

Căn A01 (A1a) 90.5m2 - Ban công ĐN-ĐB

Căn B01 (A1a) 90.5m2 - Ban công TB-ĐB

Căn B01 (A1a) 90.5m2 - Ban công TB-ĐB

Căn B01 (A1a) 90.5m2 - Ban công TB-ĐB

Căn A04 (A1b) 92m2 - Ban công ĐN-TN

Căn A04 (A1b) 92m2 - Ban công ĐN-TN

Căn A04 (A1b) 92m2 - Ban công ĐN-TN

Căn B04 (A1b) 92m2 - Ban công TB-TN

Căn B04 (A1b) 92m2 - Ban công TB-TN

Căn B04 (A1b) 92m2 - Ban công TB-TN

Leave a Reply